05.02.2018 14:53

Jubilæum

Den 21. december kunne virksomheden fejre sit 75-års jubilæum. Dette blev markeret med en reception i den nyindrettede test- og demohal den 1. december med deltagelse af kunder, leverandører, naboer og øvrige venner af huset.

I dag ledes den familieejede virksomhed af Henrik Gram og Morten Gram, som er tredje generation.

Læs mere her!


Seminar

I forbindelse med jubilæet i december havde salgsafdelingen ved salgschef Brian Larsen inviteret udenlandske kunder fra i alt 9 forskellige lande til et seminar om nye og fremtidige produkter.

Alle deltagere kunne i den forbindelse give deres input til den fremtidige udvikling af nogle af hovedprodukterne fra V.Å. Gram.

For første gang fik kunderne dermed også set den nye test- og demohal, der fik mange positive kommentarer med på vejen.


Nye prislister pr. 1. marts 2018

Efter udgivelsen af vores nye produktkataloger i efteråret har vi netop udgivet nye prislister, som træder i kraft den 1.3.2018.

Vi har udsendt prislisterne til de af vore kunder, der har udtrykt ønske om dette - skulle du mangle en, er du velkommen til at skrive på sales@vaagram.dk, så optager vi dig på listen.


Udvidelse af Værkstedet Skaboeshus i Nyborg

I forbindelse med en udvidelse på Værkstedet Skaboeshus i Nyborg, har V.Å. Gram A/S i samarbejde med GK Danmark leveret løsning for udsugning af træspåner fra træværksted. Værkstedet Skaboeshus er et værksted for døve, døvblinde eller personer som har et betydeligt høretab. Træværkstedets forskellige maskiner omfatter rundsav, afretter samt båndpudser.

Løsningen består af et FRS 40 spånfilteranlæg med automatisk rotorens, med udmadning via cyklon CY 8000 med selvlukkende klappe for udmadning til BigBag. Løsningens ventilator RV 50 med 11 Kw motor er monteret i lyddæmpningsboks. Ventilatoren behovstyres af en ABB frekvensomformer. Frekvensomformeren reguleres af en TRDU tryktransmitter. Den lovpligtige kontrolanordning overvåger den udsugede luftmængde og giver alarm, hvis luftmængden falder. Anlægget har kapacitet op til 6000 m³/h.

Leveret: Frekvensstyret ventilator i boks, filteranlæg FRS 40 med cyklon og udmadning til BigBag samt kontrolanordning.

Gå tilbage