02.10.2017 13:18

Ny sælger hos V. Å. Gram A/S

Per 1. oktober byder vi velkommen til en tidligere medarbejder, Niels Lund Madsen, der nu er tilbage i salgsafdelingen.

Niels har i den forgangne periode arbejdet som produkt- og teknisk ansvarlig for en større ventilationsentreprenør med egenproduktion i Schweiz, hvor han har høstet en masse praktisk erfaring i forhold til projektering, installation og idriftsættelse af procesudsugningsanlæg. Niels har nu ønsket at vende retur til det danske, hvilket vi på V.Å. Gram A/S er rigtig glade for.

Niels vil fremadrettet bidrage til den tekniske rådgivning omkring vore produkter samt løsninger indenfor arbejdsmiljø og filtrering internt såvel som eksternt.

Gå tilbage