Olietågefilter OUK

OUK er et flertrins-olietågefilter til udskilning af olietågeaerosoler i procesluft fra bearbejdningsmaskiner, hvor der anvendes kølesmøremidler.
Ved filtrering af olietåger gennem OUK er emissionen < 1mg/m³, og emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosoler som fastsat i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1734 (2015) er dermed overholdt.

Egenskaber

 • Effektiv udskilning af olietåger
 • Udskilning foregår gennem 3 trin
 • Velegnet køle/smøremiddel filter
 • Mulighed for tilvalg af HEPA- og aktiv-kulfilter
 • Nem udskiftning af filtre gennem frontlåge
 • Fra-filtreret olie fjernes via aftapningshane
 • OUK 4000 kan påbygges ventilator
 • Differenstrykmanometer til tjek af filtre kan monteres

Særlige egenskaber

Yderligere data

OUK olieudskiller leveres i 10 kombinationsmuligheder indenfor modellerne OUK 4000, 8000, 12000 og 16000.

Luftmængde op til 16.000m³/h

Vakuum op til 5.000Pa

Filterareal:

 • Forfilter 0,5-2m²
 • F9, 19-76m²
 • Evt. H 13

Filtreringseffektivitet: F9

Filtreringseffektivitet med HEPA-filter: H13

Udskilling af olietåger sker gennem 3 trin:

 1. Hastighedsreduktion
 2. Forudskilning i vaskbart porefilter 35
 3. Finfiltrering i kompaktfilter F9.

Med mulighed for tilvalg af HEPA-filter (H13) - filtertrin 4.

Olietågefilter OUK opstilles på gulv på de medfølgende ben eller monteres på væg med Gram Flex-montagebeslag.

Indløbsstuds er standard placeret i venstre side, man kan nemt flyttes til højre side.

Frafiltreret olie/kølesmøremiddel aftappes let via hane i bundkarret.

For at føre tilsyn med trykfald over filtrene kan Minihelic-differenstryk-manometer eller elektronisk filtervagt monteres i frontlåge.

Ventilatormodel type M7 kan påbygges på toppen af OUK 4000, så man får en kompakt, komplet enhed og sparer evt. rørføring hen til ekstern ventilator.

Filterhuset er opbygget i 1,5mm sort stålplade og derefter pulverlakeret.

Kan leveres i varmgalvaniserede, lakerede stålplader for udendørs montage.

Desuden kan leveres:

 • Top med afkastgitter uden studs, (kun for OUK 4000)
 • Forberedelse af anlæg for kølesmøremiddel indeholdende borsyre (ændrede fuger og filterpakninger)
 • Ventilatormodul M7 for påbygning på top af OUK 4000.

Principskitse for flow gennem olietågefilter type OUK

Principskitse for flow gennem olietågefilter type OUK med HEPA-filter

OUK 4000M7 med indbygget Minihelicdifferenstryksmamometer og ventilatormodul VE 3900M7 i lyddæmpningskabinet.

OUK 12000 med overvågning fra Minihelicdifferenstryksmamometer

Dokumenter

Nogle af dokumenterne kræver login. Bestil dit kundelogin her.

Brochurer
Instruktioner

Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.

Billeder

Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.

Tegninger

Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.

Gå tilbage