Olietågeudskiller type OUPC 500 - 1010

Kompakt flertrins filter for køle-smøremidler til montage direkte på bearbejdningsmaskiner. For filtrering af olietåge, emulsionståge, minimalmængdesmørring og olierøg.
Kompakt filterenhed for køle-smøremidler for montage på top af spåntagende bearbejdningsmaskiner. Filterets 4 udskilningstrin sikrer alsidig anvendelse. Udskilning min. 99,95% af alle køle-smøremiddel-partikler. Udskilte partikler ledes tilbage til maskinen igen, hvis dette ønskes.
H13
Filterklasse

Egenskaber

 • Forurenede luft ledes ind i enden af udskilleren til forudskillerkammer for luftfordeling og fortætning.
 • De akkumulerede partikler ledes videre til det vaskbare porefilter PPi35 (50% højere effektivitet end alu-fedtfilter)
 • Herefter finfiltres luften i patronfilter type G104A. Filteringsgrad > 99% af partikler over 0,1µm
 • Under de første to filtertrin befinder sig et væskereservoir med ½”-aftapningshane
 • Sidste filtertrin er et HEPA-filter, filterklasse H13, som sikrer fjernelse af >99.95% røgpartikler ned til 0,1µm

Særlige egenskaber

Kapaciteter

Luftmængde 500 / 510: Op til 500m³/h
Luftmængde 1000 / 1010: Op til 1.000m³/h

 

All-round unit med lave driftsomkostninger

Det 4-trins udskiller-princip i OUPC sikrer den optimale filtreringsløsning, uanset typen af køle-smøremiddel, da hvert filtertrin repræsenterer det optimale filterprincip for hver af de primære typer af tåger: olietåge, emulsions-tåge, minimal-mængdesmørring og olierøg.

Den store overflade på det vaskbare forfilter og selvdrænende filterpatron sikrer lange standtider og lavt tryktab, hvilket minimerer omkostninger til energi og filterskift. Det 3. filtertrins høje udskilningsgrad sikrer HEPA-filterets meget lange levetid.

Kompakt og pladsbesparende løsning

Den horisontale opbygning af OUPC 500 – 1010 giver en særdeles kompakt og pladsbesparende filterløsning til påbygning direkte på bearbejdningscenteret, hvor der ikke bygges i højden til gene for evt. krananvendelse over maskinen. Med integreret ventilator spares tillige rørføring på renluftsiden (hvor recirkulation er tilladt).

 

Fordele ved fjernelse af olietåger direkte ved maskinen

 • Sundhedsskadelige virkninger på åndedræt og hud reduceres.
 • Mindre risiko for glatte gulve og deraf følgende uheld.
 • Mindre brandrisiko og skader på elektronik i maskiner.
 • Omkostninger til rengøring og vedligeholdelse reduceres, da olieaflejringer i rør og på overfalder undgås.
 • Energiforbrug reduceres (nedsat lufthastighed i ventilationskanaler, når der ikke er oliepartikler, der skal holdes svævende, ingen olietåge-aflejringer på lyskilder) 

Filtermateriale:

Standard Materiale Anvendes til
Forudskilning i
fedtfilter
Porefilter 35 åbencellet polyurethan
skum (vaskbart)
Udskiller normalt op til 30%af partikler
Finfiltrering i selvdrænende
patronfilter
Patronfilter ø325mm, længde 330/660mm,
G104A polyester/glasfiber
Udskiller mere end 99% af partikler over 0,1µm
Finfiltrering gennem HEPA-
absolutfilter
HS-Mikro SFV
High Effeciency Particular Air filter, mikrofilter
(glasfiber) monteret i metalramme
> 99,95% svarende til Filterklasse H13 i henhold til
DS EN1822

 

Tryktab over de enkelte filtertrin

Principskitse for flow gennem olietågeudskiller type OUPC 510

Konstruktion/overflade:

Olietågeudskiller type OUPC er konstrueret i henhold til:

 • Maskindirektivet 2006/42/EF
 • EMC-direktivet 2014/30/EU
 • Direktiv 2014/68/EU om trykbærende udstyr
 • Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
 • Harmoniserede standarder: EN 349, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
 • Øvrige standarder: ISO 3746

Filterhuset er opbygget i 2mm sort stålplade
Overflade pulverlakeret RAL 7042/7011 struktur

Desuden kan leveres:

 • Vandlås for aftapningshane
 • Tillæg for afkaststuds vandret i ende i stedet for afkastgitter uden studs (kun OUPC 510 og 1010)

Olietågeudskiller type OUPC fås i størrelser, som vist i nedenstående skemaer. 

Kontakt os gerne for hjælp til valg af optimalt anlæg under hensyntagen til luftmængde, type og mængde af kølesmøremiddel, driftstider etc.

 

Olietågeudskiller type OUPC 500 - 1000

1) Porefilter PPi35, 1x2m (08 179 800)
2) DIN-patron ø325x330mm, G104A (08 139 500)
3) DIN-patron ø325x660mm, G104A (08 139 510)
4) 1 stk. Minihelic-differenstrykmanometer 0-3kPa (09 500 000) og 2 stk Minihelic-differenstrykmanometer 0-0,5kPa (09 500 100)
5) Absolutfilter i MDF-ramme, HEPA/H13, 457x457x78cm (08 176 050)
6) Absolutfilter i MDF-ramme, HEPA/H13, 457x457x292cm (08 176 075)

Olietågeudskiller type OUPC 510 - 1010

Anlægget er forsynet med en ventilator type VL, 3x400 VAC, 50Hz, 2800 omdr./min. Ventilatortypen er udstyret med lukket ventilatorvinge med bagudrettet lige selvrensende skovlblade, statisk / dynamisk afbalanceret jf. ISO 14694 (BV3 G 6,3).

1) Porefilter PPi35, 1x2m (08 179 800)
2) DIN-patron ø325x330mm, G104A (08 139 500)
3) DIN-patron ø325x660mm, G104A (08 139 510)
4) 1 stk. Minihelic-differenstrykmanometer 0-3kPa (09 500 000) og 2 stk Minihelic-differenstrykmanometer 0-0,5kPa (09 500 100)
5) Absolutfilter i MDF-ramme, HEPA/H13, 457x457x78cm (08 176 050)
6) Absolutfilter i MDF-ramme, HEPA/H13, 457x457x292cm (08 176 075)

 

Motordata:

Motordata > 0,75kW, 3x400V, jf. IE3-motorer.

Olietågeudskiller type OUPC 500

Olietågeudskiller type OUPC 510

Olietågeudskiller type OUPC 1000

Olietågeudskiller type OUPC 1010

Dokumenter

Nogle af dokumenterne kræver login. Bestil dit kundelogin her.

Brochurer
Instruktioner

Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.

Billeder

Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.

Tegninger

Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.

Gå tilbage